Priv. til red.: Giske til romfartsjubileum på Andøya

Nærings- og handelsminister Trond Giske er til stede når Norge feirer 50 år i rommet. Det skjer på Andøya Rakettskytefelt på Andøya i Nordland til helgen.  

Det er Norsk Romsenter og Andøya Rakettskytefelt som står bak den storstilte jubileumsmarkeringen. Mange norske romindustribedrifter deltar på jubileet 16.-19. august.

Trond Giske innleder kl. 14:15 på et romindustriseminar som holdes fredag 17. august. I løpet av seminaret vil statsråden få overlevert en evalueringsrapport av norsk romvirksomhet som PricewaterhouseCoopers (PWC) har laget på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet. Det blir pressebrief etter seminaret. Til stede her blir Trond Giske, administrerende direktør ved Norsk Romsenter Bo Andersen og president i Norsk industriforum for romvirksomhet (NIFRO) Kjersti Hamborgstrøm. Senere på ettermiddagen åpner Giske en kunstutstilling av Frans Widerberg. Utstillingen har fokus på universet og nordlyset.

Program:

Giske innleder romseminar: fredag 17/8 kl. 14:15-14:30.

Giske mottar PWC-rapport : 17/8 kl.15:45-16:15.

Pressebrief: 17/8 kl.17:00-17:30.

Sted: Andøya Rakettskytefelt, konferanserom Ramnan, inngang via hovedinngangen, Andenes, Andøya i Nordland.

Giske åpner Widerberg-utstilling: 17/8 kl.18:30-19:30.

Sted: Andenes idrettshall, Andøya.

Pressekontakt: Jofrid Egeland, 97044221, NHDs pressetelefon, 90251303.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»