Priv. til red: Giske til Trondheim

For første gang på 15 år lanserer regjeringen en egen næringsmelding. Nå skal nærings – og handelsminister Trond Giske samle innspill fra bedrifter over hele landet. Fredag står Trondheim for tur.

I løpet av de nærmeste ukene skal Giske på norgesturné for å få råd og innspill til den kommende næringsmeldingen. Tirsdag 12. mars besøker næringsministeren Trondheim.

Næringsministeren har invitert flere bedrifter i Trøndelag til et samråd. Møtet finner sted hos SINTEF Energi fra klokken 14.00-15.00 (http://www.sintef.no/SINTEF-energi-as/) Samrådet er åpent, og Giske vil være tilgjengelig for pressen.

Det er 15 år siden forrige næringsmelding, og mye har skjedd siden den tid. Vi vet ikke hva slags varer og tjenester vi vil etterspørre om 20, 50 eller 100 år.

-Viktigere enn å spå hva som vil skje, er at næringspolitikken er utformet slik at norsk økonomi står rustet til å takle endringene som vil komme, sier Giske.

Stortingsmeldingen vil blant annet gi en oversikt over norsk næringsliv i dag. Det vil også bli en gjennomgang av næringspolitikken som føres og som støtter opp om fremtidig høy verdiskapingsevne i norsk økonomi.

Hvor: SINTEF Energi, Sem Sælandsvei 11, Trondheim.

Når: Fredag 12. mars, kl 14.00-15.00.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

Tags:

Dokumenter og linker