Priv. til red: Giske til Trondheim

Norsk industri, global handel og quiz står på programmet når nærings- og handelsminister Trond Giske besøker Trondheim tirsdag 16. april.

Giske deltar på flere arrangementer i Trondheim. Først møter han representanter fra ISFiT. ISFiT 2013 handlet om global handel, og styreleder Kaja Juul Skarbø vil presentere ideer og meninger som kom frem under årets festival.

Deretter holder Giske innlegg på Siva-nett om industriens rammebetingelser. Statsråden deler også ut Samfunnsentreprenørprisen 2013.

Siva-nett retter seg mot innovasjonsmiljøer over hele landet, og samler aktører fra gründermiljøer, næringshager, forskningsparker og offentlig sektor. Tema i år er Nye industrielle muligheter. Se hele programmet her.

Klokken 12.30 deltar Giske på åpningen av Norwegian Academy for Intellectual Property (NAIP) på NTNU. Næringsministeren presenterer regjeringens nye stortingsmelding om immaterielle rettigheter. Han vil også få mulighet til å teste spillet Kahoot, samt delta i en quiz mot rektor Torbjørn Digernes og noen av NTNUs oppfinnere.

ISFiT

Når: 10.00-10.30. (Møtet er åpent for pressen.)

Hvor: Clarion Hotel & Congress, Brattørkaia 1, Trondheim.

Siva-nett:

Når: 10.45-11.30.

Hvor: Clarion Hotel & Congress, Brattørkaia 1, Trondheim.

NTNU:

Når: 12.30-13.30.

Hvor: Gløshaugen, IT-bygget, Sem Sælands vei 7-9.

Pressekontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nhd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker