Priv. til red: Innspillkonferanse for norsk næringsliv i utlandet

Tirsdag 11. desember samles norsk næringsliv for å gi nærings- og handelsminister Trond Giske og utenriksminister Espen Barth Eide råd om hvordan de kan bli enda flinkere til å fremme norsk næringsliv i utlandet.

De to statsrådene har invitert næringslivet til en konferanse for å få innspill til hvordan utenrikstjenesten med sine mer enn 100 stasjoner kan bli enda mer relevant, kompetent og tilgjengelig for norske bedrifter. Statsrådene åpner konferansen, etterfulgt av innlegg fra blant andre NHO-sjef Kristin Skogen Lund og Telenor-sjef Fredrik Baksaas.

- Økonomiske kriser og skjerpet konkurranse gjør at vi må tenke nytt på hvordan vi blir enda mer næringsrettet. Der har NHD og Innovasjon Norge mange felles interesser med utenrikstjenesten. Nå skal vi høre mer om hva næringslivet ønsker av oss, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Det opprettes også et eget strategisk råd som skal se nærmere på lokalisering av Innovasjon Norges kontorer og hvor næringslivets behov for dem er størst. Innovasjon Norge har kontor i over 30 land, ofte sammen med ambassadene. Nye vekstmarkeder i Asia, Latin-Amerika og Afrika ser ut til å bli stadig viktigere for norsk næringsliv. Dette er utfordrende markeder, og med styrket samarbeid kan norske myndigheter bistå bedriftene på en bedre måte.

- Ambassadene bør i større grad benytte seg av Innovasjon Norges fagkunnskap, og Innovasjon Norge bør i større grad benytte seg av utenriksstasjonenes nettverk og døråpnerfunksjon, sier Giske.

Norske bedrifter står overfor store utfordringer som følge av raskt økende internasjonalisering. Verdiskaping, sysselsetting og velferd i Norge er avhengig av våre bedrifters suksess i utlandet. Stadig flere bedrifter investerer og handler med land hvor rammevilkårene er kompliserte og uforutsigbare. I tillegg har finanskrisen skjerpet konkurransen og flere land oppgraderer nå sine utenriksstasjoner for bedre å kunne støtte egne handelsinteresser.

Hva: Innspillkonferanse for norsk næringsliv i utlandet

Hvor: NHOs lokaler, Middelthunsgt. 27, Majorstuen
Når: Tirsdag 11. desember 2012 klokken 09.00-14.00

Les mer på konferansens hjemmeside

Pressekontakter:
For nærings- og handelsministeren: Kommunikasjonssjef Trond Viken (NHD): Mobil 992 18 303, e-post tvi@nhd.dep.no

For utenriksministeren: Kommunikasjonsrådgiver Svein A. Michelsen (UD): Mobil 971 07 379, e-post: svein.atle.michelsen@mfa.no 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker