Priv. til red: Lansering av handlingsplan for kulturnæringer

Kulturministeren, nærings- og handelsministeren og kommunal- og regionalministeren inviterer til lansering av ny handlingsplan for kulturnæringer: ”Fra gründer til kulturbedrift”.

Hadia Tadjik, Trond Giske og Liv Signe Navarsete ønsker velkommen til arrangementet. De inviterte er aktører fra kultur- og næringslivet samt pressen.

Program:

Kl. 12.00 -12.30: Mingling og lett servering

Kl. 12.30 -13.15: Presentasjon av handlingsplanen

Kl. 13.15 -13.30: Spørsmål fra salen og intervjuer

Bakgrunn for planen

Gjennom kulturløftet er det bevilget mer penger til alle deler av kulturfeltet. Regjeringen har med dette gjort en grunninvestering i kultur. En målsetting er at dette også skal gi grunnlag for lønnsom næringsutvikling i kulturnæringene. I kulturløftet II og Soria Moria II slår regjeringen fast at det skal satses på næringsutvikling innenfor kulturfeltet.

Målet med planen er å bidra til økt verdiskaping og eksport i kulturnæringene, at flere aktører i kulturnæringene skal kunne leve av egen virksomhet og flere attraktive lokalsamfunn og steder for innbyggere, arbeidskraft og bedrifter i hele landet.

Tid: Onsdag 29. mai 2013 kl. 12.00 til kl. 13.30

Sted: Kulturhuset, Youngstorget 3, Oslo

Påmelding for pressen: Via e-post til media@nhd.dep.no innen tirsdag 28. mai 2013 kl. 15.00.

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, senior kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 996 21 213, acl@nhd.dep.no.

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker