Priv. til red: Møte om sikkerhet for norsk næringsliv i utlandet

Nærings- og handelsminister Trond Giske møter Næringslivets sikkerhetsråd og organisasjoner for å diskutere risiko og sikkerhet for norsk næringsliv i utlandet.

- Angrepet i Algerie er det største terrorangrepet på norske arbeidstakere og næringsliv utenfor Norge i fredstid. Vi ønsker å drøfte hvordan vi best mulig ivaretar sikkerheten for norske selskaper i utlandet, sier Giske.

Selv om de enkelte selskapene har ansvaret for å utarbeide sikkerhetsvurderinger, bistår norske myndigheter med rådgivning om blant annet sikkerhet til norske selskaper gjennom samarbeid i Næringslivets sikkerhetsråd.

Utenriksdepartementet bistår norske selskaper med informasjon og rådgivning om sikkerhet, politiske, kulturelle og andre forhold gjennom kontakt med utenriksstasjonene.

Til møtet kommer direktør Kristine Beitland i Næringslivets sikkerhetsråd (NSR). Politisk rådgiver Kathrine Raadim i Utenriksdepartementet deltar også. Representanter for stifterne av NSR er også invitert (Bedriftsforbundet, Næringslivets hovedorganisasjon, Finansnæringens Fellesorganisasjon, Virke, Spekter, Norsk rederiforbund). Det samme er enkelte organisasjoner og Innovasjon Norge.

Giske er tilgjengelig for pressen etter møtet.

Hvor: Nærings- og handelsdepartementet (NHD), Kongensgt. 8.

Når: Torsdag 31. januar klokka 11:00 (presse fra ca 11:45).

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nhd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker