Priv. til red: Myanmars president til Østfold

Myanmars president Thein Sein besøker Solbergfoss vannkraftverk i Askim sammen med nærings- og handelsminister Trond Giske torsdag 28. februar.

Myanmars president Thein Sein er i Norge denne uka. Nærings- og handelsminister Trond Giske følger den myanmarske delegasjonen til Solbergfoss vannkraftverk i Askim. Delegasjonen ønsker å få vite mer om ressursforvaltning og vannkraftutbygging i Norge.

Presse må vise pressekort og bes ta kontakt for mer praktisk informasjon.

Når: Torsdag 28. februar kl. 09.55 – 11.15
Hvor: Solbergfoss vannkraftverk, Solbergfossveien, Askim

Mer om presidentens øvrige program her.

Pressekontakter:
Kommunikasjonsrådgiver Anne Cecilie Lund (med til Askim): Mobil 996 21 213, e-post acl@nhd.dep.no eller kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post tvi@nhd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker