Priv. til red: Norsk romsatsing skal gi sikrere værvarsler

Økt norsk romsatsing vil blant annet gi oss sikrere værmeldinger i framtiden. Fredag 26. april lanserer Trond Giske en ny stortingsmelding om norsk romvirksomhet. Det skjer på Meteorologisk institutt i Oslo.

GPS i bilen, Google Earth, skredovervåking, taxibestillinger og ikke minst værvarslet: Romvirksomhet er blitt en uunnværlig del av våre hverdagsliv.

Ordet kan gi assosiasjoner til raketter og astronauter, men vår innsats i verdensrommet gir jordnære resultater. Satellittene er blitt så sømløst integrert i hverdagen at vi ofte glemmer at det er romvirksomhet som ligger bak.

- Regjeringen satser tungt på norsk romvirksomhet. Dette gir betydelige utviklingsmuligheter for en rekke viktige samfunnsområder. Det er i hele landets interesse at disse mulighetene utnyttes, sier Trond Giske.

For første gang på 26 år legges det nå fram en helhetlig strategi for norsk rompolitikk.  Nærings- og handelsminister Trond Giske skal lansere stortingsmeldingen Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte.

Når: Fredag 26. april, kl. 12.00 – 13.00. Arrangementet er åpent for pressen. Statsråden vil være tilgjengelig for kommentarer.  Meteorolog Terje Alsvik Walløe viser Giske og presse rundt på Meteorologisk institutt. Enkel servering.

Hvor: Meteorologisk institutt, Henrik Mohns plass 1, Blindern. 

For presse som ønsker å delta, send epost til media@nhd.dep.no innen torsdag 25. april kl 12.

Pressekontakt:

Øystein Solvang, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 466 60 428. oys@nhd.dep.no

Pressevakten, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker