Priv. til red.: Ny stortingsmelding om Innovasjon Norge og SIVA

 

Regjeringens nye stortingsmelding, Verktøy for vekst, om selskapene Innovasjon Norge og SIVA, legges fram av statsråd Trond Giske i dag.

Meldingen legger rammen for videre utvikling av de to selskapene og viser hvordan disse er sentrale verktøy i realiseringen av regjeringens næringspolitikk.

Til stede på konferansen blir i tillegg til nærings- og handelsminister Giske, representanter fra SIVA, Innovasjon Norge, LO, NHO, Norsk Industri, Investinor og Virke.

Pressekonferansen vil bli streamet og kan følges på nhd.no eller innovasjonnorge.no.

Tid: Fredag 27. april kl. 12.00-12.45.

Sted: Innovasjon Norge, Akersgata 13, kantinen i 2. etasje.

Kontakt: Jofrid Egeland, 97044221, eller NHDs pressetelefon, 90251303.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»