Priv. til red: Presenterer forenklingsnyhet

I morgen, onsdag 21. august, legger næringsminister Trond Giske og finansminister Sigbjørn Johnsen frem en forenklingsnyhet for næringslivet.

De to statsrådene møter pressen og vil også gjøre opp status for forenklingsarbeidet.

Når: Onsdag 21. august.

Sted: Nærings- og handelsdepartementet, Kongensgate 8, Oslo.

Tid: Klokken 12:00.

Pressekontakt:
For Næringsdepartementet: Pressevakten, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

For Finansdepartementet: Pressevakten, tlf 22 24 44 11, kommunikasjonsenheten@fin.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker