Priv. til red: Pressekonferanse om Entra

Settestatsråd Bård Vegar Solhjell inviterer til pressekonferanse vedrørende Entra-saken.

Pressekonferansen vil bli avholdt i Nærings- og handelsdepartementets lokaler i Kongens gate 8 i dag, mandag 15. oktober, klokken 14.30.

Tilbakemelding om deltakelse bes rettes til nhdinfo@nhd.dep.no innen klokken 14.00.

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, fung. kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, 996 21 213, acl@nhd.dep.no

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Dokumenter og linker