Priv. til red: Pressekonferanse om TV 2-salget

Nærings- og handelsminister Trond Giske redegjør for Stortinget i dag, 19. januar, i forbindelse med salget av TV 2.

Statsråden vil i dag avholde pressekonferanse i Statsrådssalen på Stortinget.

Spørsmålet om TV 2-salget vil bli adressert som fjerde punkt på Stortingets dagsorden. Tidspunkt for redegjørelsen vil avhenge av sakene som tas opp i forkant og er således vanskelig å fastslå nøyaktig. Pressekonferansen vil imidlertid bli avviklet cirka 30 min. etter at Giske er ferdig på talerstolen.

Statsråden vil besvare spørsmål fra pressen i plenum i Statsrådssalen. Deretter vil det bli gitt korte enkeltintervjuer.

 

 

 

Tid: Torsdag 19. januar, cirka en halv time etter statsrådens redegjørelse for Stortinget.

Sted: Statsrådssalen, 3. etasje (via Vandrehallen), i nybygget ut mot Akersgata.

Kontakt:

Pressevakta i NHD, 902 51 303.

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonssjef NHD, 996 21 213.

Øyvind Arum, kommunikasjonsrådgiver NHD, 917 28 409.

Jofrid Egeland, kommunikasjonsrådgiver NHD, 970 44 221.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker