Priv. til red: Program for NHDs 25-årsjubileum 17. januar 2013

Nærings- og handelsdepartementet feirer i dag 17. januar 25 år med blant andre sju tidligere og nåværende næringsministre.

Nærings- og handelsminister Trond Giske er tilgjengelig for pressen før konferansen i dag 17. januar klokka 10:45, og før lunsj cirka klokka 12:00.

Hva: Nærings- og handelsdepartementets (NHD) 25-årsjubileum.

Hvor: Litteraturhuset, Oslo.

Når: Fra klokka 10:45, se detaljert program under.

25-årsjubileum NHD, 17. januar 2013, Litteraturhuset, Oslo

Klokka Hva skjer
10:45 Fotomulighet, nåværende og tidligere næringsministre (7 stk).
11:00 Åpning av konferansen
11:20 Nærings- og handelsdepartementet 25 år Departementsråd Reier Søberg
11:35 Næringspolitikkens plass Nærings- og handelsminister Trond Giske
11:55 Mellom motkonjunktur og laissez-faire: Hvor står vi i dag? Professor Ola Grytten (NHH)
12:15 Lunsj
13:00 Trenger vi et nærings- og handelsdepartement?
Del 1
Professor Hilde Bjørnland (BI)
13:20 Trenger vi et nærings- og handelsdepartement?
Del 2
Sjefsøkonom Roger Bjørnstad (Pöyry)
13:40 Paneldebatt med tidligere næringsministere Sylvia Brustad Lars Sponheim Ansgar Gabrielsen Finn Kristensen
14:40 Avslutning

Pressekontakt på konferansen:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, epost: tvi@nhd.dep.no
eller pressevakt 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker