Priv. til red.: Rikke Lind på polsk-norsk investeringsseminar

Statssekretær Rikke Lind møter representanter for polsk og norsk næringsliv i Oslo  i morgen,  onsdag 14. september.

Økt bilateral handel, EØS-midlene, næringssamarbeid innen maritime og marine næringer, energi og reiseliv er stikkord for statssekretær Linds innlegg under investeringsseminaret ”Polish Capital Markets – Expand your Investement Opportunities” .

Seminaret arrangeres av den polske ambassaden i samarbeid med Warszawa-børsen og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF).

Journalister inviteres til å delta.

Tid: Onsdag 14. sept. fra kl. 08:30 til 12.00.

Sted: Lille Sal i Oslo Konserthus

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»