Priv. til red: Trond Giske deltar ved Transatlantic Science Week i San Fransisco

Nærings- og handelsminister Trond Giske vil ledsage H.K.H. Kronprins Haakon ved besøk til Berkeley, San Francisco og Silicon Valley i perioden fra 24. til 26. oktober.

Giske vil følge H.K.H. Kronprinsen ved store deler av hans program, sammen med forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

På programmet står Transatlantic Science Week som i år blir avviklet for tiende gang. Det finner i sted ved University of California Berkeley og Stanford University. Arrangementet er en viktig møteplass for politikere, forskere, ledere og andre som arbeider med høyere utdanning, forskning og innovasjon i USA, Canada og Norge.

Statsråden vil også følge H.K.H. Kronprinsen ved åpningen av Innovasjon Norges ”Innovation House” i Palo Alto samt møte gründere fra åtte norske selskaper i Silicon Valley. Følget vil også møte med representanter for arkitektkontoret Snøhetta, som har vunnet konkurransen om utvidelsen av Museum of Modern Art, San Francisco, og den norske IT-bedriften Meltwater Group.

Giske vil i tillegg gjennomføre møter med en rekke bedrifter av internasjonal størrelse samt andre av betydning for norske næringslivsinteresser.

 

 

Tid: 22.-28. oktober.

Sted: San Fransisco og Los Angeles, USA.

Kontakt: Anne Cecilie Lund, fung. kommunikasjonssjef NHD, 996 21 213, acl@nhd.dep.no, for mer informasjon om programmet, eller for ønsker om akkreditering for deltakelse.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker