Priv. til red.: Trond Giske inviterer til eierskapskonferanse

Tirsdag 5. juni avholdes eierskapskonferansen for 2012. Tittelen på årets konferanse er Aktivt eierskap i krisetider.

Bland foredragsholderne er Annika Falkengren fra Skandinaviska Enskilda Banken AB og Svein Richard Brandtzæg fra Norsk Hydro ASA. Møteleder er Mette Fossum Beyer. Konferansen avholdes på Grand Hotel, i Rococcosalen, mellom kl 11.30 - 15.45 .

PROGRAM

1130-1230 Registrering og lett lunch

1230-1240 Åpning ved Eldbjørg Hemsing

1240-1300 Innledning Trond Giske, statsråd

1300-1315 Statens eierberetning Mette I. Wikborg, ekspedisjonssjef, Eierskapsavdelingen

1315-1345 Simen Vier Simensen, McKinsey & Company

1345-1415 Pause

1415-1445 Svein Richard Brandtzæg, Norsk Hydro ASA

1445-1515 Annika Falkengren, Skandinaviska Enskilda Banken AB

1515-1545 Spørsmål og diskusjon Annika Falkengren, Svein Richard Brandtzæg, Trond Giske

Pressekontakter:
Anne Cecilie Lund, kommunikasjonssjef - 996 21 213
Øyvind Arum, kommunikasjonsrådgiver - 917 28 409
NHD Pressevakt - 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker