Priv. til red.: Trond Giske møter styreledere om lederlønn

Torsdag 23.08 møter nærings- og handelsminister Trond Giske styreledere i statlig eide og deleide selskaper, for å diskutere utviklingen i lederlønninger i disse virksomhetene.

Møtet begynner klokken 10:00. Pressen vil få anledning til å ta bilder i forkant. Statsråd Giske er tilgjengelig for kommentarer i etterkant. Selve møtet vil for øvrig være lukket.

Tid: Torsdag 23. august kl. 10:00-11:30 (ca)

Sted: Akersgaten 57 (R-5), møterom D 1129 (utenfor sperringene)

Pressekontakt: Øyvind Arum, kommunikasjonsrådgiver i NHD, 917 28 409 eller NHD Pressevakt, 902 51 303.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker