Priv. til red: Vil gjøre norske reisemål bedre

Hvordan kan norsk reiseliv bli bedre, bærekraftig og mer spennende? Det tar statsråd Trond Giske opp med reiselivsrepresentanter fra hele landet.

Onsdag 29. mai er det klart for den aller første Erfaringskonferanse for reiselivet. I tillegg til Trond Giske deltar blant annet NHO Reiseliv, Virke, Innovasjon Norge og reiselivsaktører.

Program:

09:30: Hvordan skal norsk reiseliv bli enda bedre? 

Innledning ved nærings- og handelsminister Trond Giske om erfaringer med regjeringens reiselivsstrategi ”Destinasjon Norge”.

09:45: Hvordan gjør vi norsk reiseliv bærekraftig?

 Bærekraftig reiseliv er gjort til en overordnet premiss for utviklingen av reiselivsnæringen.

10:30: Hvordan gjør vi produktene våre bedre?

Norge deltar ikke i kampen om  å bli det billigste reisemålet. En mulig strategi for Norge er å vinne konkurransen om å bli det beste reisemålet.

12:30: Hvordan blir arbeidsplassene attraktive? 

Utfordringen er å få flere norske ungdommer til å velge reiselivsnæringen som karrierevei.

13:15: Hvordan samarbeider vi best? 

Samarbeid i reiselivsnæringen er viktig for å kunne tilby mange varierte opplevelser og dermed bli vurdert til å være et attraktivt reisemål for ulike kundegrupper.

14:30: Hvordan tjener vi penger? 

Dersom reiseliv i fremtiden skal være en næring Norge skal leve av må lønnsomheten forbedres.

15:30: Avslutning ved statssekretær Halvard Ingebrigtsen

Hva: Erfaringskonferanse for reiselivet

Når: Onsdag 29.5.2013, klokken 09:30 – 16:00. Arrangementet er åpent for pressen.

Sted: Rococosalen, Grand Hotel, Oslo

Møteleder: Arne Hjeltnes

Presse som ønsker å være til stede bes sende epost til  innen tirsdag 28. mai kl 12.00

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker