Priv. til red: Giske åpner pilotprosjekt i Qatar 28.- 29.11

Nærings- og handelsminister Trond Giske besøker Qatar i perioden 28. til 29. november.

Statsråden vil blant annet få se nye løsninger som kan bidra til å sikre mat og bærekraftig energi til jordas økende befolkning i en framtid truet av global oppvarming.

Under besøket i Qatar skal statsråden også åpne Sahara Forest Project Pilot Facility, et pilotanlegg der samspillet mellom miljøteknologier skaper grønne arbeidsplasser ved lønnsom produksjon av mat, ferskvann og bærekraftig energi. Pilotanlegget er et samarbeid mellom Yara International, Qafco og Sahara Forest Project.

Statsråden skal i tillegg ha samtaler med representanter fra norsk næringsliv med tilhold i Qatar.

Pressekontakt:

I Qatar: Fung. kommunikasjonssjef Anne Cecilie Lund: tlf 996 21 213, acl@nhd.dep.no

Pressevakt i Oslo: Tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker