Priv. til red:​ Giske mottar SSB-rapport om utfordringer for norsk økonomi etter oljen

​Statistisk Sentralbyrå (SSB) har utarbeidet en rapport om utfordringene norsk økonomi står overfor når petroleumssektoren bygges ned. Mandag blir den presentert for nærings- og handelsminister Trond Giske.

SSB-rapporten er utarbeidet på bestilling av Nærings- og handelsdepartementet, og vil bli presentert for statråd Trond Giske mandag 8. november.

Bakgrunnen for rapporten er at aktiviteter i forbindelse med petroleumsutvinningen i Norge vil bli lavere en gang i framtiden. Det er derfor viktig å kunne si noe om effektene dette vil få på norsk næringsliv.

Prosjektet har to deler, og den første delen resulterte i rapporten ”Ringvirkninger fra petroleumsvirksomheten – Betydningen fra produksjon og etterspørsel i Norge.”, overlevert NHD i februar 2010.

Formålet med denne andre delen av prosjektet er å belyse hvilke utfordringer norsk økonomi vil stå overfor framover etter hvert som oljeinntektene og etterspørselsstimulansen fra oljesektoren reduseres.
Rapporten beskriver altså hvordan norsk økonomi kan utvikle seg de neste 20 årene.

Pressen er invitert til å delta.

Sted: Nærings- og handelsdepartementet, Einar Gerhardsens Plass 1

Tid: Mandag 8. november, kl. 13.30-14.00

Kontakt: Kommunikasjonsrådgiver Anne Cecilie Lund, 99621213, pressevakt 902 51 303.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»