Priv. til red: Giske til LOs Olje- og gassutvalgs årskonferanse

​Nærings- og handelsminister Trond Giske skal holde innlegg på årskonferansen til LOs Olje- og gassutvalg torsdag 11. november.

LOs Olje- og gassutvalg setter på sin årskonferanse Norges fremtid som petroleumsnasjon på dagsorden. Nærings- og handelsminister Trond Giske vil holde innlegg torsdag 11. november på Sola Airporthotell.

Statsråden vil ta opp spørsmål omkring hvorvidt olje- og gassvirksomheten bidrar godt nok til næringsutvikling og ringvirkninger.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) står høyt på dagsorden også under årets konferanse.

 

Sted: Sola Airporthotell, Stavanger

Tid: Torsdag 11. november, kl. 08.30 - 09.00

Kontakt: Anne Cecilie Lund, kommunikasjonsrådgiver NHD, 99621213. Pressevakt NHD, 90251303.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker