Priv. til red. Pressekonferanse om eierskapssak

​Nærings- og handelsminister Trond Giske holder pressekonferanse fredag 26. november kl. 11.30 i Plenumssalen R4, Einar Gerhardsens plass.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen vil også være tilstede under pressekonferansen.

For henvendelser, ring nærings- og handelsdepartementets pressetelefon på 90 25 13 03.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker