Priv til red - Dialogmøte om utfordringene på Ringerike etter Norske Skogs vedtak om å legge ned Follum

Statssekretærene Rikke Lind fra Nærings- og handelsdepartementet, Gina Lund fra Arbeidsdepartementet og Guri Størvold fa Kommunal- og regionaldepartementet skal ha dialogmøtet med kommunens ledere om videre fremdrift for omstilling.

Møtetid finner sted på tirsdag 20. desember kl. 09:00 til 10:30 på Ringerike rådhus, i formannskapssalen. Møtet er ikke åpent, men pressen vil få anledning til å stille spørsmål i etterkant.

Deltakere er statssekretær Rikke Lind fra Nærings- og handelsdepartementet, statssekretær Gina Lund fra Arbeidsdepartementet og statssekretær fra Kommunal- og regionaldepartementet Guri Størvold, Ordfører Kjell B. Hansen, rådmann Wenche Grinderud, utviklingssjef/regionkoordinator Lars Olsen, kommuneadvokat Dag Reite og daglig leder i Ringerike Utvikling Terje Dahlen.

 

 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker