Priv til red – Trond Giske til by:Larm

Statsråd Trond Giske skal i dag delta i en panelsamtale under åpningen av musikkfestivalen by:Larm.

Trond Giske skal være med i en panelsamtale der tema er ”Kultur, næring og fellesskap – et nordisk ministermøte”. I samtalen deltar også den svenske handelsministeren Ewa Björling og den danske kulturministeren, Uffe Elbæk. I tillegg skal Anniken Huitfeldt åpne by:Larm.

Program:
Kl 12:00 Kulturminister Anniken Huitfeld åpner by:Larm.
Kl 12:10 Hallstein Bjercke, Byråd for kultur og næring ønsker velkommen til Musikkbyen Oslo
Kl 12:20 Per Sinding-Larsen introduserer en samtale mellom Trond Giske, Uffe Elbæk og Ewa Björling

Stedet: Clarion Hotel Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3.
Tidspunkt: Torsdag 16. februar kl 12:00.
Kontakt i NHD: Øyvind Arum, mobil 917 28 409 eller NHD Pressevakt 902 51 303

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker