Priv til red: Giske i Tromsø

Fredag besøker nærings- og handelsminister Trond Giske representanter fra rombransjen i Tromsø. I tillegg deltar han på et møte i regi av Tromsø Internasjonale Filmfestival. Temaet er kultur og næring.

Fredag 18. januar besøker nærings- og handelsminister Trond Giske representanter for rombransjen på Framsenteret i Tromsø. Anledningen er lansering av en ny stortingsmelding om norsk romvirksomhet, som kommer denne våren.

Møtet på Framsenteret er lukket, men Giske er tilgjengelig for pressen om ettermiddagen (frem til ca klokken 15). Ta gjerne kontakt med pressekontakten for nærmere avtale. Det vil være gode muligheter for fotografering hos Kongsberg Satellite Services (KSAT).

Sted: KSAT, Prestvannvegen 38, 9011 Tromsø.

Tidspunkt: Ta kontakt for nærmere avtale om tid/sted.

Statsråden skal også holde innlegg på Tromsø Internasjonale Filmfestival. Temaet er kultur og næring: Hvordan skape lønnsomhet i kulturbedrifter.

Pressen er velkommen til å delta på møtet, som finner sted fra kl 19-20.

Sted: Radisson Blu, Sjøgata 7, 9259 Tromsø.

Tidspunkt: klokken 19.00-20.00.

Pressekontakt i Tromsø: Martine Røiseland, 97 05 50 24, mrd@nhd.dep.no.

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker