Priv til red.: Giske til Kristiansand og Grimstad

Næringsminister Trond Giske skal til Grimstad og Kristiansand for å delta på to arrangementer i morgen, fredag 6. januar. Det første er et samråd om offentlig og privat teknologi og det andre er et møte med utvalget for næringsutvikling på Sørlandet.

Samrådet, som arrangeres av Arbeiderpartiet i Agderfylkene, handler om hvordan teknologi i privat og offentlig sektor kan sikre arbeidsplasser og offentlig velferd av ypperste kvalitet i regionen.

Samrådet finner sted på Universitetet i Agder, Campus Grimstad, fra kl 11:00 til 13:00.

Næringsministeren drar deretter til Kristiansand for å møte Sørlandsutvalget. Utvalget ble oppnevnt i august i fjor og skal kartlegge hvordan Sørlandet kan videreutvikle næringslivet slik at verdiskaping og sysselsettingen kan bli enda sterkere i hele Agderregionen. Møtet finner sted på Universitetet i Agder, Campus Kristiansand, fra kl 14:00 til 16:00.

Kontakt:  Anne Cecilie Lund, 996 21 213, eller NHD pressevakt, 902 51 303.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»