Priv til red: Nå skal staten handle smartere

I 2011 handlet det offentlige varer og tjenester for nesten 398 milliarder kroner, eller rundt 14 prosent av BNP. Smartere innkjøp kan gi nye og lønnsomme produkter i næringslivet og bedre tjenester til brukerne.

Offentlige innkjøp er et tema som stadig er oppe til debatt. Hvordan kan vi kan bruke ressursene på en mer effektiv måte, og samtidig tilby brukerne bedre og tryggere tjenester? Som i tillegg skaper nye og lønnsomme løsninger i næringslivet?

Dette er bakgrunnen for at regjeringen nå lanserer Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser.  

Torsdag 14. februar klokken 11:00 legger nærings- og handelsminister Trond Giske og fornyingsminister Rigmor Aasrud frem den nye strategien på A-hus i Lørenskog.

Det vil også bli en presentasjon av teknologiselskapet Imatis. Porsgrunn-firmaet er et godt eksempel på at det offentliges behov kan føre til innovasjon. Firmaet, som opprinnelig startet i oljebransjen, har utviklet elektroniske tavler som brukes på sykehus både i Norge og i utlandet. Tavlene gir oversikt over alle pasienter i eller på vei til en avdeling. Undersøkelser viser at teknologien blant annet kan gi helsepersonell mer tid med pasientene.

Imatis omsatte i fjor for over 50 millioner kroner, og leverer solide overskudd. Firmaet vant i forrige uke en stor kontrakt med det nye sykehuset i Østfold.

Sted: Testsenter for digitale helseløsninger, 4. etasje på Pasienthotellet, A-hus.

Tidspunkt: Torsdag 14. februar kl 11:00.

For Næringsdepartementet: Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nhd.dep.no

For Fornyingsdepartementet: Kommunikasjonsrådgiver Heidi Egede-Nissen, mobil 40 43 73 84, e-post hen@fad.dep.no

Tags:

Dokumenter og linker