Priv til red: Rikke Lind til Sjøsikkerhetskonferansen 2010

​Onsdag 22. september holder statssekretær Rikke Lind åpningsinnlegget under Sjøsikkerhetskonferansen 2010 i Haugesund.

Tema under innlegget vil være regjeringens maritim politikk og markering av 2010 som «Sjøfolkenes år».

Nærings- og handelsdepartementet og Sjøfartsdirektoratet markerer også Sjøfolkenes år med eget program og utstilling under konferansen.

Sted: Rica Maritim hotell, Haugesund
Tidspunkt: 22. september, kl 1000.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christian Grotnes Halvorsen
Tlf 48 15 37 48

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»