Priv til red.: Seminar om treforedlingsindustrien

Nærings- og handelsminister Trond Giske og Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk vil innlede til debatt om fremtidige muligheter for norsk treforedlingsindustri. Seminaret finner sted på Stortinget i Kinosalelen, onsdag 11.01 kl 11:30 til 13:00.

Debatten markerer startskuddet for regjeringens arbeid med å kartlegge hovedtrekk i utviklingen i treforedlingsindustrien, herunder produksjon, sysselsetting, utviklingen i de viktigste markedene for næringen og strukturelle utfordringer for næringen. Møtet er åpent for presse.

Sted: Stortinget, Kinosalen

Tid: 11:30 – 13:00

Kontakt: Øyvind Arum tlf 917 28 409 eller NHD Pressevakt 902 51 303

 

 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker