Priv til red: Skjerper kampen mot piratkopiering

Fredag 12. april legger nærings- og handelsminister Trond Giske fram regjeringens stortingsmelding om immaterielle rettigheter.

I stortingsmeldingen varsler regjeringen blant annet tiltak for å bekjempe ulovlig nedlasting av digitalt innhold og import av piratkopierte varer. Meldingen inneholder også tiltak som vil bidra til å styrke bedrifters håndtering av patenter, varemerker og design.

Lanseringen skjer fredag 12. april i NHOs lokaler, Middelthuns gate 27. Etter statsrådens presentasjon vil direktør for næringspolitikk i NHO, Petter Haas Brubakk, kommentere innholdet i meldingen.

Immaterielle rettigheter handler blant annet om patenter, varemerker og design, og angår oss alle. Som brukere av internett blir flere produsenter av rettighetsbeskyttet åndsverk, eller lovbrytere ved ulovlig nedlasting av musikk, film og programvare.

Immaterielle rettigheter kan dessuten dreie seg om bitter strid og enorme verdier: Konflikten mellom Samsung og Apple førte til søksmål i milliardklassen.

God håndtering av patenter, varemerker og design kan være helt avgjørende for hvorvidt bedrifter klarer å sikre seg avkastninger på egne investeringer i nye produkter eller tjenester.

Når: Fredag 12. april kl 13.45. Arrangementet er åpent for pressen og Giske vil være tilgjengelig for kommentar.

Hvor: NHO, Middelthuns gate 27, Oslo.

For presse som ønsker å delta, send e-post til media@nhd.dep.no

Pressekontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nhd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker