Priv til red - Trond Giske deltar på åpningen av Rock City i Namsos

Trond Giske skal delta på jubileumsmiddag og åpningsshow i anledning åpningen av Rock City i Namsos.

På fredag åpner Rock City i Namsos, det norske ressurssenteret for pop og rock. Fra klokken seks vil det være en jubileumsmiddag på Rica Rock City Hotel. Der vil Nærings- og handelsminister Trond Giske være til stede. Etter middagen skal det være et åpningsshow der blant annet Ida Maria, Thomas Brøndbo, Jaa9 og OnklP, Sirens & Us, Askil Holm, Prudence og TNT. Både middagen og åpningsshowet etter middag vil være åpent for pressen.

Sted: Rica Rock City Hotel
Tid: 18:00

Kontak for Nærings- og handelsdepartementet er NHD pressevakt: 902 51 303

 

 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»