Priv.til.red.:Giske inviterer til konferanse om immaterielle rettigheter

Nærings- og handelsminister Trond Giske inviterer til konferanse om immaterielle rettigheter fredag 24. august kl. 12-15 på hotell Radisson BLU Scandinavia i Oslo. Formålet er å få innspill til en stortingsmelding om immaterielle rettigheter som departementet for tiden arbeider med.

Bakgrunnen for stortingsmeldingen er blant annet at antall immaterielle rettigheter (patenter, varemerker, design og opphavsrettigheter) på verdensbasis er i kraftig vekst. Samtidig viser undersøkelser at mange norske bedrifter har for liten bevissthet om strategisk bruk av immaterielle rettigheter i egen virksomhet. Den eksplosive veksten i handel over internett og nedlasting av opphavsrettbeskyttet musikk, film og programvare har gjort immaterialrett til et område som berører folk flest. Omfanget av ulovlig kopiering og import av falske produkter øker i omfang.

Program:

 • Hvorfor immaterielle rettigheter skal høyere opp på den næringspolitiske dagsorden. Trond Giske, nærings- og handelsminister.
 • Internasjonale trender og viktige elementer i en fremtidig politikk for immaterielle rettigheter. Ulf Petrusson, professor ved Universitetet i Göteborg.
 • Håndtering av immaterielle rettigheter i en stor virksomhet. Morten Landsgård, IPR Manager, Tomra systems ASA.
 • Utfordringer for mindre virksomheter. Anne Grethe Bakke, Daglig leder, Destinasjon Voss As.
 • Diskusjon, innspill fra salen.
 • Piratkopiering og ulovlig vareforfalskning, Trygve Gravdahl, advokat, Moods of Norway.
 • Patentstyrets rolle i arbeidet for å styrke næringslivets kompetanse på strategisk bruk av immaterielle rettigheter. Per A. Foss, direktør, Patentstyret.
 • Hva bør gjøres for å øke kunnskapen om immaterielle rettigheter hos studenter og forskere? Morten Øien, seniorrådgiver, NTNU.
 • Samhandling for innovasjon og kommersialisering. Helle Thorsen, advokat, Inven2.
 • Diskusjon, innspill fra salen.
 • Oppsummering. Halvard Ingebrigtsen, statssekretær, Nærings- og handelsdepartementet.

Pressekontakt: Jofrid Egeland, 97044221, NHDs pressetelefon: 90251303.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»