Rapport om cruiseturismen: NHD presiserer

Rapporten NHD har mottatt i dag angående muligheter innenfor cruisenæringen, viser at turistene regner med å bruke 25 prosent mer penger i land enn hva de faktisk ender opp med å gjøre.

I tidligere utsendte pressemelding fremgår det at cruiseturistene forventer å bruke 77 millioner kroner mer i året. Det er ikke riktig. De ønsker å bruke 77 millioner kroner mer per dag de er i Norge, og altså i underkant av 450 millioner kroner samlet sett i året.

 

 

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 99621213

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»