Regjeringen ber om 112 millioner til Store Norske

- Det er viktig å opprettholde aktivitet og bosetting på Svalbard, sier næringsminister Monica Mæland (H). 

Regjeringen foreslår for Stortinget at Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) tilføres 112 millioner kroner. Pengene skal gå til å opprettholde drift i Gruve 7 og til å forberede driftshvile i Svea og Lunckefjell. I tillegg foreslås det at lån på 205 millioner kroner med tillegg av renter omgjøres til egenkapital i Store Norske. 

- Svalbard-samfunnet er i en vanskelig situasjon. Det er bra at vi har funnet en løsning som dobler antall arbeidsplasser i Gruve 7. Dessverre er det ikke markedsgrunnlag for drift i Svea og Lunckefjell. Driftshvilen er viktig for å gi lokalsamfunnet tid til å bygge opp nye næringer. Samtidig opprettholder vi muligheten for oppstart hvis markedet skulle ta seg opp, sier næringsminister Monica Mæland (H).

For å kunne videreføre drift i Gruve 7 og gjennomføre driftshvilen, vil SNSK-konsernet ved utløpet av 2016 ha behov for mer penger, avhengig av den økonomiske utviklingen i selskapet i 2016. I tillegg forutsetter en iverksettelse av driftshvilen, med dagens markedsutsikter og forventninger, en årlig bevilgning på 144 millioner kroner i inntil tre år fra og med 2017. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om dette.

- Vi har ingen garanti for at forholdene ikke forverrer seg.  Som eier i Store Norske følger vi utviklingen tett og vurderer situasjonen løpende, sier Mæland.

Forslagene i proposisjonen som nå fremmes for Stortinget er i tråd med løsningen som ble presentert 17. desember.

Les proposisjonen her

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker