Regjeringen ber om økt handlefrihet for statens eierskap i Telenor og Kongsberg Gruppen

I den kommende eierskapsmeldingen varsler næringsminister Monica Mæland at regjeringen vil be Stortinget om fullmakter til å kunne redusere statens eierskap ned mot 34 prosent i de to børsnoterte selskapene Telenor ASA og Kongsberg Gruppen ASA.

Dette vil øke statens fleksibilitet til å kunne selge eller støtte eventuelle oppkjøp, fusjoner eller andre strategiske tiltak som kan bidra positivt til utviklingen i selskapene.

- Jeg understreker at vi ikke har hastverk med endringer, og fullmakter innebærer ingen forpliktelse til å selge. En eventuell utnyttelse av fullmaktene vil avhenge av forretningsmessige vurderinger blant annet av selskaps- og markedsspesifikke forhold for å sikre verdiene og styrke konkurransekraften, sier næringsminister Monica Mæland (H).

- Både Telenor og Kongsberg Gruppen er viktige norske selskaper hvor regjeringen ønsker en nasjonal forankring og at sentrale hovedkontorfunksjoner forblir i landet. Dette sikrer vi ved at staten eier minst 34 prosent av aksjene, sier Mæland.

Staten eier i dag 53,97 prosent av aksjene i Telenor ASA, som har en markedsverdi på 218 milliarder kroner. Staten eier 50,001 prosent av Kongsberg Gruppen ASA, som har en markedsverdi på 17 milliarder kroner.

Eierskapsmeldingen er en stortingsmelding om statens direkte eierskap i selskaper og vil legges frem fredag 20. juni.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker