Regjeringen vil styrke egenkapitalen i Statkraft med 14 milliarder kroner

​Regjeringen vil styrke egenkapitalen i Statkraft med 14 milliarder kroner. Statkraft kan med dette realisere en investeringsplan på om lag 82 milliarder kroner.

 Planen for de nye investeringene er i sin helhet knyttet til satsing på miljøvennlig fornybar energi i Norge og internasjonalt.

- Dette vil gjøre at selskapet kan videreutvikle sin posisjon som Europas største produsent av fornybar energi, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Regjeringen har i dag fremmet forslag overfor Stortinget som, med forbehold om Stortingets tilslutning, innebærer at det vil bli gjennomført et egenkapitalinnskudd på 14 milliarder kroner i Statkraft på et ekstraordinært foretaksmøte i Statkraft i desember 2010.

- En investeringsplan på 82 milliarder kroner, som kapitaløkningen på 14 mrd kroner gir rom for, gjør at Statkraft kan realisere en rekke prosjekter og styrke sin posisjon innen fornybar energi. Selskapet vil kunne gjennomføre fremtidsrettede investeringer både innen vann- og vindkraft og fjernvarme, sier Giske.

Forslaget avslutter en lang prosess om de videre rammene for selskapet som går tilbake til styrets anmodning fra februar 2009 om en styrking av kapitalsituasjonen i selskapet.

Med utgangspunkt i at Statkraft vedtok en mer fokusert strategi i juni 2010 og at ny konsernledelse og nye styremedlemmer tiltrådte samtidig, ble Statkraft bedt om å gjøre en ny vurdering av kapitalbehovet i august 2010. Med bakgrunn i dette har styret nå bedt om et kapitalinnskudd på 14 milliarder kroner.

- Med dette følger regjeringen opp ambisjonen fra Soria-Moria-II-erklæringen om at Statkraft skal videreutvikles som en motor innen fornybar energi, sier Giske.

I sin nye strategiplan har Statkraft lagt til side tidligere ambisjoner om oppkjøp i regionale kraftselskaper i Norge og ambisjoner om en egen satsing på nettvirksomhet.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker