Reiselivsministeren spør ungdom i Sogn og Fjordane om råd

Hvordan blir fremtidens reiseliv i Norge? Reiselivsminister Monica Mæland (H) spør de unge i Sogn og Fjordane om råd.

Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om reiseliv i 2016. Det er 15 år siden forrige gjennomgang av norsk reiseliv. Reiseliv er en av de næringene som vokser raskest i verden.

– Vi må tørre å løfte blikket og se fremover. Jeg tror ungdommer har færre skylapper på enn vi som allerede jobber med og i næringslivet. De kommer ofte med friske og gode ideer og råd, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Elever i Troms, Sogn og Fjordane og Akershus har blitt valgt ut til å delta på gründercamper der de skal utvikle ideer om fremtidens reiseliv. Næringsministeren har bedt Ungt Entreprenørskap om å bidra med å organisere de unges innspill til meldingen.

­– Jeg tror de unges tanker og kreativitet er et viktig bidrag i arbeidet med en ny reiselivspolitikk. Det er viktig å lytte til de yngre generasjonene. Derfor spør vi om råd fra de unge i Sogn og Fjordane, sier Mæland.

Næringsministeren vil også bruke rapporter, forskning og innspill fra reiselivsaktører i arbeidet med den nye reiselivsmeldingen.

– Det blir en hektisk vår og høst med mange gode innspill både fra næringen og fremtidens turister. Jeg ser frem til å møte reiselivet på hjemmebane og få en nær dialog med aktørene rundt hvordan vi sammen kan løfte Norge som turistmål, sier Mæland.

Fakta om norsk reiseliv

  • Norsk reiselivsnæring har nesten 140 000 ansatte.
  • Samlet årlig verdiskaping er på nesten 70 milliarder kroner.
  • Reiseliv står for fem prosent av verdiskapingen i norsk næringsliv.
  • Næringen har fem hovedbransjer: opplevelser, servering, overnatting, transport og formidling.
  • Transport er størst målt i verdiskaping, med nesten halvparten av næringens samlede verdiskaping. Servering er størst målt i antall ansatte, med nesten 50 000 ansatte.

(Kilde: Verdiskapingsanalysen)

Fakta om Ungt Entreprenørskap

  • Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon.
  • I samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber UE for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.
  • Ungt Entreprenørskap består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjoner.
  • Gründercamp er et program med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene får presentert et reelt oppdrag med en definert problemstilling, som skal løses innen et gitt tidsrom. Gruppene presenterer løsningene for en jury og det kåres en vinner. 

 (Kilde: Ungt Entreprenørskap)

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker