Reiselivsprosjekt i rute

Arbeidet med de regionale destinasjonsgruppene er i full gang. I dag møtte nærings- og handelsminister Trond Giske lederen for prosjektgruppen i Midt-Norge, Tor Jakob Reitan.

Reitan var en av fire representanter fra reiselivsnæringen som torsdag møtte nærings- og handelsminister Trond Giske.

Regjeringen lanserte i fjor vår den nasjonale reiselivsstrategien Destinasjon Norge. Målet med den nye strategien er å bidra til økt verdiskapning, flere helårsstillinger og flere gode opplevelser som tiltrekker seg gjester med høy betalingsvirksomhet.

Som ledd i dette arbeidet er landet blitt delt inn i seks regionale destinasjonsgrupper.

Formålet med dagens møte var å få en koordinering av arbeidet, samt å tydeliggjøre forventingene til gruppene.

-Med færre og større selskaper vil destinasjonene kunne markedsføre seg lettere og utnytte ressursene bedre, sier Giske.

Gruppelederne orienterte reiselivsministeren om arbeidet i prosjektgruppene, og om veien videre. De ga klare signaler på at de vil prioritere tett samarbeid fremover for å komme i mål fortest mulig.

Følgende var til stede på møtet: Tore Gautesen (Fjord-Norge), Tor Jakob Reitan (Midt-Norge), Reidar Fuglestad (Sør-Norge) og Vidar Svanemyr (Fjell-Norge). 

Gruppelederne for Øst-Norge og Nord-Norge var på reise og hadde ikke anledning til å delta.

Les mer om prosjektgruppene og deltagere her.

Bilder fra dagens møte ligger her.

Pressekontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nhd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nhd.dep.no.