Reiselivsprosjekt i rute

Arbeidet med de regionale destinasjonsgruppene er i full gang. I dag møtte nærings- og handelsminister Trond Giske lederen for prosjektgruppen i Fjell-Norge, Vidar Svanemyr.

Svanemyr var en av fire representanter fra reiselivsnæringen som torsdag møtte nærings- og handelsminister Trond Giske.

Regjeringen lanserte i fjor vår den nasjonale reiselivsstrategien Destinasjon Norge. Målet med den nye strategien er å bidra til økt verdiskapning, flere helårsstillinger og flere gode opplevelser som tiltrekker seg gjester med høy betalingsvirksomhet.

Som ledd i dette arbeidet er landet blitt delt inn i seks regionale destinasjonsgrupper.

Formålet med dagens møte var å få en koordinering av arbeidet, samt å tydeliggjøre forventingene til gruppene.

-Med færre og større selskaper vil destinasjonene kunne markedsføre seg lettere og utnytte ressursene bedre, sier Giske.

Gruppelederne orienterte reiselivsministeren om arbeidet i prosjektgruppene, og om veien videre. De ga klare signaler på at de vil prioritere tett samarbeid fremover for å komme i mål fortest mulig.

Følgende var til stede på møtet: Tore Gautesen (Fjord-Norge), Tor Jakob Reitan (Midt-Norge), Reidar Fuglestad (Sør-Norge) og Vidar Svanemyr (Fjell-Norge). 

Gruppelederne for Øst-Norge og Nord-Norge var på reise og hadde ikke anledning til å delta.

Les mer om prosjektgruppene og deltagere her.

Bilder fra dagens møte ligger her.

Pressekontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nhd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nhd.dep.no.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»