Rekordår for reiselivet: Turist-boom i Tromsø-regionen

Stadig flere turister fra utlandet besøker Tromsø-regionen. Veksten hittil i år er imponerende 32 prosent, og dermed går Troms til topps på fylkeslisten.

-Vi er kanskje mest kjent for nord, fjord og fjell, men vi har fantastiske opplevelser og tilbud over hele Norge. Vi ønsker flere turister, som legger igjen mer penger. Da må vi løfte frem hele landet, sier reiselivsminister Monica Mæland.

Rekordår for reiselivet

Overnattingstall fra SSB viser at 2016 blir et rekordår for reiselivet. Hittil i år har det vært en vekst på 11 prosent i utenlandske turister, målt i antall gjestedøgn. Tar man med norske turister i beregningen har det vært en vekst på 5 prosent totalt på landsbasis.

Nordmenn er den største turistgruppen, men også flere utenlandske turister legger ferien til Norge. Veksten i utenlandske gjestedøgn er størst i Tromsø-regionen. Nord-Norge generelt har hatt en sterk økning i gjestedøgn fra USA, Asia og Sør-Europa, men også briter og tyskere tiltrekkes av nordlyset, Hurtigruten og vinteropplevelser uten ski. På topp 5-listen over utenlandske turister som kommer til Norge finner vi Tyskland på førsteplass, deretter Sverige, Danmark, Storbritannia og Nederland.

Tromsø-regionen kan vise til en vekst på hele 32 prosent, målt i utenlandske gjestedøgn. Tar man med norske turister i regnestykket, har veksten totalt vært på 14 prosent.

Tallene fra SSB gjelder overnattinger fra januar til og med oktober, og omfatter dermed de viktigste reiselivsmånedene.

Reiselivsmelding på nyåret

Regjeringen jobber for at Norge skal ta en større del av den internasjonale veksten i reiseliv.

-Reiseliv er en viktig næring for fremtiden. I løpet av det siste året har jeg møtt reiselivsbedrifter fra Svalbard i nord, til Kristiansand i sør. Vi har fått mange innspill til den nye reiselivsmeldingen, som vi skal legge frem på nyåret, sier Mæland.

FN-organisasjonen for reiseliv (UNWTO) trekker frem tre forhold som har påvirket internasjonale reiser i 2016: 

  • Vekslingskurs: Både euro og dollar har vært sterke i det internasjonale valutamarkedet. Den norske kronekursen har vært lav i forhold til både dollar, euro, dansk og svensk kroner, noe som har vært gunstig for norsk eksport. 
  • Terrorfrykt: Terror har en innvirkning på folks reiseatferd. Norge blir i stor grad vurdert som et trygt reisemål.
  • Oljepris: De lave oljeprisene har ført til at folk har mer penger igjen når faste kostnader er betalt. Det har ført til at flere reiser.

Bilder: https://www.flickr.com/photos/nfdep/albums/72157678147097285 (Foto: NFD)

Fylkene med høyest vekst

Fylke Antall   utenlandske gjestedøgn Vekst i prosent
Troms 396776 32
Svalbard 49564 23
Hedmark 278644 22
Møre og Romsdal 482655 18
Sogn og Fjordane 658084 15
Buskerud 599619 15
Nord-Trøndelag 97966 15
Østfold 105080 14
Nordland 514315 12
Hordaland 1287867 12

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Dokumenter og linker