Rydder opp i radioaktivt gruveavfall

Nærings- og fiskeridepartementet lyser nå ut oppdraget for å gjennomføre miljøtiltak ved Søve gruver i Telemark.

Statens strålevern har bedt Nærings- og fiskeridepartementet gjere naudsynte tiltak for å hindre radioaktiv forureining frå Søve gruver. Det er løyva 20,5 millionar kroner til arbeidet.

– Oppryddinga skal skje sommaren og hausten 2014. Eg er veldig nøgd med at ei sak som har versert i fleire tiår endeleg får ei god løysing, seier næringsminister Monica Mæland.

Miljøtiltaka vil mellom anna innebere fjerning av forureina massar og lagring i godkjend deponi.

– Etter oppryddinga skal ikkje bruken av området bli hemma av at det har vore radioaktivt avfall på staden, seier Mæland.

Statsaksjeselskapet AS Norsk Bergverk dreiv utvinning av metallet niob ved Søve i Nome kommune i Telemark i perioden 1953 til 1965. Verksemda førte til forureining av jord og ei oppsamling av radioaktive stoff, hovudsakleg uran og thorium. Nærings- og fiskeridepartementet har teke på seg å betale og gjennomføre oppryddinga.

Sjå utlysinga her.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad, mobil 917 17 459, e-post
 rsi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker