Samler forskere og næringsliv på Svalbard

Blå vekst står høyt på den internasjonale agendaen. Vi ser en enorm interesse for havet, og det er viktig å se på hvordan forskning og innovasjon kan bidra til bærekraftig vekst, sier fiskeriminister Per Sandberg.


Fiskeriministeren er denne uken vertskap for Ny-Ålesund symposiet 2016 på Svalbard. Med HKH Kronprins Haakon i spissen samles et knippe internasjonale forskere og næringslivsledere for å diskutere hvordan havet kan bidra til å løse globale utfordringer knyttet til økt behov for mat, medisiner og energi.

- Norge er et lite land, men vi er en betydelig havnasjon. Havnæringene står for 70 prosent av norske eksportinntekter. OECD mener det er potensial for en dobling av havøkonomien, sier Sandberg, og peker på havbasert oppdrett, tang- og tareproduksjon, farmasi og fornybar energi som mulige nye næringer.

Et sentralt tema i Ny Ålesund er hvordan forskning og innovasjon kan bidra til bærekraftig vekst.

- Skal havet være framtidig matfat og medisinskap kan vi ikke fortsette å bruke det som søppelfylling. Klimaendringer, forsøpling og rovdrift på ressurser er utfordringer vi  må gripe fatt i. Tar vi vare på havet, vil det også  være det beste grunnlaget for verdiskaping, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, mobil 452 41 874, e-post id@nfd.dep.no,
eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker