Sandberg til Bergen 6. januar

Per Sandbergs første tur som fiskeriminister går til Bergen der han skal besøke oppdrettsanlegg og fiskeindustri. I tillegg blir det møte med Havforskningsinstiuttets nye direktør.

Program

0900                      Havforskningsinstituttets fagdag og møte med ny direktør Sissel Rogne
                               Sted: Scandic Bergen City

1130                      Besøk og omvisning hos Blom fiskeoppdrett AS
                              Blom er et familieeid selskap med syv oppdrettskonsesjoner, en visningskonsesjon og smoltproduksjon
                              Oppmøte: Ulvøyvegen 130, Ljøsøy. Retur med båt 1220

1330                      Omvisning og møte med Biomega AS
                              Biomega produserer blant annet oljer til kjæledyrfôr av restråstoff
                              Sted: Skaganeset, Skogsvåg

1440                      Omvisning og møte med Sekkingstad AS
                              Sekkestad er en familiebedrift som foredler laks og ørret
                              Sted: Skaganeset, Skogsvåg

Påmelding: Det er båttransport ut til oppdrettsanlegget og av hensyn til planlegging av transport trenger vi å vite hvor mange som ønsker å være med innen tirsdag kl 1200.Mellom Blom og Biomega er det en snau times kjøretur. Biomega og Sekkingstad ligger vegg i vegg. Avreise fra Sekkingstad ca 1530.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, mobil 452 41 874, e-post id@nfd.dep.no,
eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker