SAS selger Widerøe

SAS AB har inngått avtale med en norsk investorgruppe ledet av Torghatten ASA om salg av Widerøes Flyveselskap AS. – En god løsning for både SAS og Widerøe, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

I dag ble det kjent at SAS har signert en avtale om å selge datterselskapet Widerøe. Et slikt salg er en sentral del av SAS’ 4XNG-forretningsplan som ble lansert i fjor høst, og har også vært en av betingelsene i låneavtalen som SAS inngikk med syv banker, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse og de tre statlige eierne før jul.

- Dette er en god løsning for både SAS og Widerøe. Salget vil styrke SAS’ finansielle posisjon. Samtidig er det positivt at Widerøe blir et mer selvstendig selskap, noe som er viktig for å sikre et godt og stabilt rutetilbud i Norge. Det har vært viktig for regjeringen, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Kjøper av Widerøe er en norsk investorgruppe ledet av Torghatten, hvor også Fjord 1 og Nordland fylkeskommune deltar.

- Dette er en prosess som styret i SAS har håndtert. Kjøperen har lang erfaring med distriktstransport, og har sterk forankring i kystdistriktene. Dette framstår som en langsiktig aktør som vil kunne bevare og videreutvikle Widerøe som et viktig regionalt flyselskap i Norge, sier Giske.

Salget forutsetter vanlig godkjenning fra konkurransemyndighetene.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker