Sender brev til 700 offentlige innkjøpere

De nye reglene for offentlige anskaffelser kom på plass 1. januar 2017. Nå sender næringsministeren brev og ber alle offentlige innkjøpere være med å løse viktige samfunnsutfordringer. 

- Vi har endelig fått et enklere og mer fleksibelt regelverk på plass. Nå håper jeg at offentlige oppdragsgivere går foran og bruker mulighetene som er der for å få bedre og mer innovative anskaffelser. Dette vil komme innbyggerne, næringslivet og samfunnet til gode, sier næringsminister Monica Mæland.

Onsdag 15. februar sender hun derfor ut et brev til nærmere 700 offentlige oppdragsgivere.

I brevet peker hun på de viktigste forenklingsgrepene i det nye regelverket og at det er viktig at oppdragsgiverne tar samfunnsansvar. Mæland viser til at de nye reglene er en pådriver for innovasjon, og at reglene tilrettelegger for mindre leverandørers deltakelse i konkurransene.

De offentlige innkjøperne blir i brevet oppfordret til å:

  • gjøre seg kjent med markedet og ikke stille strengere krav enn nødvendig.
  • gjøre de mindre anskaffelsene kjent, for eksempel ved frivillig kunngjøring.
  • vurdere om anskaffelsene kan deles opp i delkontrakter. 
  • bruke kontrakter som er balanserte og gjerne standardkontrakter.

Offentlig sektor kjøper hvert år varer og tjenester for nærmere 500 milliarder kroner.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker