Setter ned markedsavgiften for sild og makrell

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har besluttet å redusere markedsavgiften for de viktigste pelagiske artene til 0,6 prosent med virkning fra 1. januar 2016. Reduksjonen vil gi pelagisk fisk samme avgiftssats som for laks og ørret.

Markedsavgiften finansierer virksomheten i Norges sjømatråd. En endring av satsen til 0,6 prosent vil føre til at inntektene fra pelagisk sektor reduseres fra om lag 56 mill. kroner til om lag 44 mill. kroner, dvs. en nedjustering av Sjømatrådets budsjett med om lag 11 mill. kroner (i 2014 tall).

Våren 2015 ble markedsavgiften på laks og ørret ble redusert til 0,6 prosent, mens dagens nivå på 0,75 prosent ble opprettholdt for alle andre arter, inkludert pelagisk fisk

- Etter en ny totalvurdering, blant annet etter innspill fra næringen, har vi konkludert med at det er riktig å sette ned også avgiften for pelagisk fisk, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker