Sikrer arbeid og omstilling for Store Norske og Svalbard

Regjeringen følger opp styrets anbefaling og vil bidra med mer penger til Store Norske på Svalbard.

Regjeringen bidrar med til sammen 110 millioner kroner i 2016.

– Det er viktig at vi opprettholder næringsaktivitet og bosetting på Svalbard. Gruveselskapet bidrar til et livskraftig samfunn i Longyearbyen. Pengene vil gi lokalsamfunnet bedre forutsetninger til å kunne omstille seg, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Dette skal sørge for at selskapet kan utvide driften i Gruve 7 ved Longyearbyen fra ett til to skift. Det legges samtidig til rette for inntil tre år med driftshvile i gruvene i Svea og Lunckefjell.

Beslutningen om pengetilførsel forutsetter samtykke fra Stortinget, og regjeringen vil tidlig i 2016 fremme en proposisjon.

Staten og Store Norske inngikk i vår en avtale med selskapets bankforbindelse om å begrense virksomheten i kullselskapet ut 2016.

Nærings- og fiskeridepartementet har nå inngått en tilleggsavtale med banken. Avtalen innebærer at selskapet i løpet av 2016 kan starte forberedelse til driftshvile i Svea og Lunckefjell. I tillegg kan selskapet utvide til to skift i Gruve 7. Pengene skal også finansiere avtaler om førtidspensjon, slik styret i Store Norske har bedt om.

Store Norske har over lengre tid vært i en krevende økonomisk situasjon, blant annet som følge av lav kullpris.

- Hensikten med driftshvile er å gi lokalsamfunnet noe lengre tid til å bygge opp nye næringer. Samtidig opprettholder vi muligheten for oppstart hvis markedet skulle ta seg opp. Vi har ingen garanti for at ikke forholdene forverrer seg. Som eier i Store Norske følger vi utviklingen tett. Vi vurderer situasjonen løpende, sier Mæland.

Årlig kapitalbehov knyttet til driftshvile i Svea og Lunckefjell antas å utgjøre 145 millioner kroner fra og med 2017. Avhengig av utviklingen i kullmarkedet og Store Norske, vil det bli behov for ytterligere finansering når avtalen med banken utløper ved årsskiftet 2016/2017.

Stortinget besluttet i vår å tilføre selskapet 500 millioner kroner gjennom kjøp av eiendom og et lån til selskapet. Det ble da gitt uttrykk for at det var stor risiko for at kullvirksomheten i Store Norske måtte avvikles innen utgangen av 2016.

Målet med statens eierskap i Store Norske er å bidra til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes. Selskapet skal videreutvikles på en måte som understøtter de overordnede målene i norsk Svalbard-politikk.

Gruvevirksomheten drives av Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS, som er et heleid datterselskap av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS. Gruvevirksomheten drives i Svea Nord, Lunckefjell og Gruve 7 ved Longyearbyen.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Dokumenter og linker