Sjøfolk mønstrer av

Hundre år med mønstring er historie. Fra nå av skal rederiene sørge for at sjøfolkenes dokumenter er i orden før de går om bord på norske skip.

- Mønstringsordningen hadde lenge en viktig funksjon og var en viktig del av norsk skipsfartshistorie. Men vi får nå en langt mer moderne, effektiv og brukervennlig ordning både for sjøfolkene, rederiene og myndighetene, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

I hundre år har det offentlige hatt ansvar for å kontrollere arbeidsavtaler, helseerklæringer og sertifikater når sjøfolk skal tiltre tjeneste om bord på norske skip. Denne såkalte mønstringen er det nå slutt på.

Fra nå av er det rederiene som må kontrollere at arbeidstaker har dokumentene i orden. For sjøfolk innebærer endringen at de ikke lenger trenger å møte personlig opp hos NAV før de går om bord.

Myndighetene vil fortsatt kontrollere sjøfolkenes dokumenter i forbindelse med utstedelse av personlige sertifikater, sertifisering og tilsyn på skipet.

I mange år skjedde mønstring gjennom såkalte mønstringskontorer, men gjennom mønstringsloven av 1947 ble disse erstattet av sjømannskontorer med egne mønstringssjefer. Ordningen sørget for formidling av sjøfolk, og kontroll av at arbeidstakernes kvalifikasjoner var i orden. Blant annet ble fartstid kontrollert og ført inn i sjøfolkenes fartsbok. For å sikre at sjøfolkene hadde tilfredsstillende lønnsbetingelser som bord ble også hyrekontrakt kontrollert. Sjømannskontorene ble avviklet i 1989 og ordningen ble deretter ivaretatt av Aetat/NAV.

Endringen av mønstringsordningen har virkning fra 20. august i år, og kommer dels som følge av at den internasjonale arbeidsorganisasjonens Maritime Labour Convention (MLC) trer i kraft.

Les også: En historisk dag for sjøfolk

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker