Sjømatindustiutvalget overleverer sin  rapport i dag kl1300

Utvalgsleder Ragnar Tveterås overleverer NOU 2014:16 Sjømatindustrien til fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Tid: Tirsdag 16. desember klokken 13.00
Sted: Norges Fiskerihøgskole, Hansine Hansens veg 18, Tromsø

I forbindelse med overrekkelsen vil utvalgsleder Ragnar Tveterås vil presentere utvalgets anbefalinger. Også øvrige utvalgsmedlemmer vil være tilstede og tilgjengelige for spørsmål.

Utvalget ble nedsatt 22. mars 2013 og har hatt i oppgave å se på sjømatindustriens rammevilkår. Det har særlig sett på forhold som er til hinder eller kan bidra til økt lønnsomhet og verdiskaping.

Overleveringen sendes på nett og kan følges her:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/18b2d54cc99e420598b298bca1fd5ff01d

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, mobil 452 41 874, e-post id@nfd.dep.no,
eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker