Skal bli enklere å satse i utlandet

Report this content

Regjeringen vil gjøre det lettere for norsk næringsliv å vokse i utlandet, og styrker tilbudet for bedrifter som satser ute.

Norge er bedre rustet enn de fleste andre land til å satse i nye markeder. Likevel ser vi at mange norske bedrifter møter utfordringer når de prøver seg i utlandet.

Regjeringen skal legge forholdene bedre til rette slik at flere kan lykkes ute. Gjennom storsatsingen «Team Norway» kommer nå en felles koordineringsplattform for utenrikstjenesten, Innovasjon Norge, Norges sjømatråd og andre aktører som jobber for norsk næringsliv i utlandet.

- Norske bedrifter må satse mer i utlandet for å sikre norsk velferd og sysselsetting. Norge går bra, og det gir oss en unik mulighet til å satse i nye markeder. Med «Team Norway» ønsker vi å bedre forutsetningene for at næringslivet lykkes. Samarbeidet blir tettere, og profileringen mer enhetlig, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

«Team Norway» skal samle alle gode krefter som jobber for norsk næringsliv i utlandet. Det nye tilbudet gir en bedre og mer enhetlig støtte til norske økonomiske interesser i utlandet. Det betyr blant annet utveksling av informasjon og erfaring, og felles arrangementer og fremstøt overfor andre land.

- Utenrikstjenesten trapper opp arbeidet med å bistå norsk næringsliv. Norske bedrifter i utlandet vil i enda større grad merke at vi driver økonomisk diplomati, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

De to statsrådene og statssekretær Hugo Bjørnstad fra Fiskeri- og kystdepartementet lanserte satsingen hos teknologibedriften Aptomar i Trondheim. Trondheim-bedriften leverer overvåkningssystemer for oljeutslipp til oljeselskap, rederier og operatører i mange land. Bedriften ble til fra en masteroppgave på NTNU, via en gruppe unge å grundere til en bedrift som er ledende innen sin nisje i mange internasjonale markeder.

Listen over aktører som jobber for norsk næringsliv i utlandet er lang: Utenriksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Olje- og energidepartementet, Innovasjon Norge, Norges Sjømatråd, INTSOK og Intpow som markedsfører henholdsvis norsk olje- og gassindustri og norsk fornybarenergi, inviteres alle med i den nye plattformen.

Det finnes allerede i dag «Team Norway»-grupper i noen land, som Japan. Men nå rulles konseptet ut i alle land med tilstrekkelig norsk næringsliv til stede. Norges ambassadører skal lede koordineringen av Team Norway-gruppenes arbeid i utlandet, i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet. Satsingen presenteres for utenrikstjenestens stasjonssjefer mandag 19. august.

Pressekontakter:
For Giske: Kommunikasjonssjef Trond Viken (NHD), mobil 992 18 303,
tvi@nhd.dep.no
For Barth Eide: Kommunikasjonsrådgiver Hilde Steinfeld (UD), 404 08 314, hilde.steinfeld@mfa.no
For Bjørnstad: Pressevakten (FKD): 22 24 66 99.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Tags:

Dokumenter og linker